Et av Weitzer Parketts tiltak for naturen

Energi er en verdifull ressurs. Weitzer Parketts interne biokraftverk, med photovaktaiske systemer og vannkraftverk, gjør det mulig å ikke bare produsere fjernvarme, men også øko-strøm. Denne bærekraftige strømmen, som et biprodukt av parkettproduksjonen, gir ikke bare strøm til Weitzer Parkett selv, men også til mer enn halvparten av byen Weiz i Østerrike. Dette tilsvarer en kapasitet på mer enn 2 000 husholdninger.