Decibel Concept

Decibel Concept

 

Serien Decibel Concept er ikke bare akustikkprodukter, men en helhetlig løsning innen ulike akustiske problem som relaterer seg til gulv og bjelkelagskonstruksjoner i betong og tre. I samarbeid med det svenske selskapet Aprobo tilbyr ProsjektGulv AS konsultasjon fra problem til ferdig løsning.

Akustikk er en komplisert vitenskap og det kan i mange tilfeller være vanskelig å forstå akustikkutredninger eller oversette disse til en fungerende konstruksjon.

Decibel mattene er laget av syntetisk gummi med en spesiell cellestruktur som gir dem ekstreme egenskaper til å forbedre akustiske fenomen. Produktenes livslengde er prioritert siden dette direkte påvirker funksjon og miljø.

Aprobo har over 22 års erfaring med Decibel mattene som kan kombineres med de fleste typer gulv eller integreres permanent i bjelkelaget i en konstruksjon kalt SoundSeal. I dette tilfellet installeres Decibel matten med avretningsmassen som gir veldig gode akustikkforbedringer og samtidig skaper en permanent løsning på akustikkproblemer i bygget uavhengig av gulvmaterialet.