Installasjon og vedlikehold av Hain Parkett 

Det er viktig å sjekke elementene i dagslys før man starter leggingen og se etter merker, skader, sjekk farge og struktur. Refusjon eller utskifting av planker som allerede er montert vil ikke bli dekket av fabrikken.

 • Skjøter eller sprekker i undergulvet må alltid utbedres uansett om gulvet skal hellimes eller legges flytende.
 • Pakkene må kun åpnes like før monteringen skal begynne.
 • Optimal temperatur i forbindelse med montering er 18 grader.
 • I vintermånedene anbefales at pakkene oppbevares i romtemperatur på 18 grader C i uåpne pakker.
 • Ekspansjonsfuge må inkluderes for flytende installasjoner i rom med bredde eller lengde over 5m.
 • Det anbefales at man alltid legger i lengderetningen på små arealer.
 • Helliming anbefales for områder med L, T eller U-form. Se instruksjoner for helliming.

Små reperasjoner

Slip ned området med stålull eller med veldig fint sandpapir, 320.
Fjern slipestøvet med en lett fuktig klut
Tilfør olje ved bruk av en klut eller kost eller rulle for større arealer
La det virke en stund og fjern deretter oljen som blir til overs med en tørr ren bomullsklut. Etter at oljen har tørket, poler området med en fille/klut som ikke loer. Lysere fargeforskjell på enkelte områder er normalt og vil jevne seg ut med tiden. Nye merker etter skuring i forbindelse med fjerning av større flekker må behandles med vedlikeholdsolje.

Advarsel: Olje som tørker er en oksyderende prosess som kan avgi varme. Dette kan bygge seg opp og i forbindelse med antennbare materialer som tekstiler eller støv fra treverk kan det føre til en spontan brann. Kluter som er dynket i olje må tørkes utendørs hver for seg i minst 24 timer og kan deretter kastes.


Behandling av grånende eller skitne oljede overflater

Vask grånende eller skitne områder med et rengjøringsmiddel. Skyll alltid kluten i en separat bøtte med vann. La området tørke noen timer og reolj med vedlikeholdsolje. Den beste metoden er å spraye på oljen og deretter massere denne inn i treet med en klut som ikke loer, unngå oljesøl. Det oljede området skal ikke gås på den første dagen. Fuktig renhold bør også unngås de første dagene og deretter kan området bli rengjort med såpevann i henhold til instruks.


Reperasjon av tilsmussede oljede overflater

Vask the skitne området med et rengjøringsmiddel og fjern overflødig vann med en klut. Rens kluten i en annen bøtte med rent vann. Veldig skitne områder og merker kan også bli fjernet med en børste eller en skurepad. La område tørke i noen timer (det beste er å la det tørke over natten). Skulle gulvet fremdeles fremstå med riper og lite tiltalende kan dette området også bli bearbeidet med en slipemaskin eller fleece. Deretter tilfør olje med en klut som ikke loer eller spray på oljen og masser denne inn i treet ved hjelp av en klut som ikke loer, unngå olje søl. For gulv som har vært utsatt for hard slitasje kan det kan det være nødvendig med en ekstra behandling. Det oljede området må ikke gås på den første dagen etter at oljingen er utført. Fuktig renhold bør også unngås de første dagene deretter kan området bli rengjort med såpevann i henhold til instruks.


Grad av glans på en oljet overflate

Først av alt må vi gjøre oppmerksom på at p.g.a. produksjonsmetoden vil våre oljede overflater ha en høy glans men ikke alltid en ensartet glans. Ut fra erfaring vet vi at en høy grad av glans ikke er en grunn til bekymring siden dette kun representerer en liten del med overskuddsolje som raskt vil bli redusert ved eksponering for luft (oksygen) og lett fuktig renhold. Dette betyr at gulvet vil oppnå sitt typiske matte eller glansløse utseende etter i verste fall noen få måneder. Tilsvarende vil bruk av hvit eller fargeløs spesial såpe endre nyansen. En gråtone er resultatet i begge tilfeller siden dette er trigget av den alkaliske reaksjonen fra såpen. Området kan også bli kunstig matt ved å benytte en grønn pad, uansett vil det senere måtte behandles med olje. Vi anbefaler normalt ikke denne metoden da den imiterer bruk og slitasje.


Viktig

Ikke åpne pakkene før du er klar for å begynne med installasjonen. La pakkene ligge uåpnet i minst 24 timer i rommet for akklimatisering. Sjekk at alle plankene er fri for feil før du begynner med installasjonen. Henvend deg til ProsjektGulv AS hvis pakkene inneholder feil av noe slag.


Romklima

Alle tregulv trenger et romklima med en relativ fuktighet på 40-60% og en temperatur på 20-22°C. Pass på at rommet opprettholder disse verdiene.


Hellimt installasjon

En hellimt installasjon anbefales for alle Hain gulv. Spesielt ved bruk av 2 lags plank, varme i undergulvet eller på større og ujevne overflater eller i områder der lengder og bredder varierer over 5 m (ellers trenger man ekspansjonsskjøter).


Varme i undergulvet

Temperatur på 40°C og max 26°C som overflatetemperatur må under ingen omstendigheter overskrides.


Verktøy

For en hellimt installasjon: Hammer (800-1000g), sag, kiler, brekkjern, et vanlig vann resistant trelim (D3), Hain elastisk lim, limspreder.


Undergulv

Det beste undergulvet er et sementlag med CPU 30 eller mer (sementlagets damp må ikke overskride 1,5CM%). For å garantere at den overflødige fuktigheten i sementlaget er innenfor de gitte verdiene skal det varmes opp etter 28 dager (på det tidligste) etter at sementen er støpt. Hain Parkett kan legges over de fleste undergulv (sementstøp, gamle tregulv, sponplater etc.) Undergulvet må være tørt og avrettet. Variasjon på over 2mm må korrigeres (flytende installasjon: Kork eller fleece underlag kan redusere akustiskken. En plastikkfolie kan benyttes for å beskytte mot overflødig fuktighet i konstruksjonen. Pass på at endene stikker høyt nok opp mot veggene.) Gulvlegger må kontrollere at undergulvet er plant, rent, tørt og fast før montering. Gulvlegger har ansvar for dette og må godkjenne undergulvet.


Installasjon

Hain gulv kan også limes med et løsemiddelfritt lim (EC1 standard f.eks. Hain MD Elastik eller liknende). Liming kan kun gjennomføres på et godkjent undergulv. Vi anbefaler å lime kortsidene av plank med trelim for å skape sterkere skjøter. 

 • For en hellimt installasjon: påfør lim på en spreder for max. 2 rader. Fjern limrestene fra overflaten umiddelbart med en fuktig klut.
 • For flytende installasjon: lim både lang og kortsidene av planken for en enda mer stabil konstruksjon. Påfør limet konstant på oversiden inne i fjæren på planken, slik at leddene blir veldig tette. Legg ned planken umiddelbart. Hvis lim stikker opp skal dette fjernes med en gang med en fuktig klut.

Når man legger den første raden skal “fjær”-siden av planken legges mot veggen. Ha minimum 15 mm mellomrom fra veggen. Kiler, med 50 cm mellomrom, hjelper til med å holde rett distanse. Skift retning og lim den andre planken mot den første. Den siste planken av raden kortes ned på en slik måte at distansen til veggen er omtrent 15mm. Den overskytende biten fra den første raden blir den første biten i rad nummer to. Kortisidene av planken skal minimum ha 40 cm mellomrom. Kortsidene av den nyplasserte planken er den første som lett skal hamres på plass fra motsatt ende. Langsidene skal kun hamres lett sammen etter at korstidene passer perfekt. Ved bruk av en blokk i hardtre slå forsiktig på not enden av planken. Den neste raden begynner med den siste biten fra den forrige raden. På slutten av hver rad skal man sage planken slik at distansen på 40cm blir opprettholdt. Bruk en ekstra plank for å markere. Den siste raden skal kuttes slik at den stemmer med veggen, mens langsiden skal ha minimum 15mm distanse til veggen. Etter limingen skal den siste raden presses på plass ved hjelp av et brekkjern. Pass på at utskjæringer for rør, ledninger og ovner og liknende er tilstrekkelig så verken gulv eller rør står under press. Borr hull før du sager etter konturene. Overskytende plass rundt rør kan dekkes til med rørmansjett. Så fort limet har tørket skal man fjerne kilene. Listverket skrus inn i veggen - ikke ned i gulvet! Etter installasjon: Fjern alt støvet med Hains Secialsoap. Ikke bruk rent vann till å vaske vekk støvet! 


Vedlikehold

Hain Parkett bør kun vaskes med Hains Specialsoap. Bruk en klut som er dedikert til denne oppgaven. Unngå bruk av mikrofiberkluter. Bruken av mikrofiberklut kan fort gjøre overflaten ru. Rist alle vedlikeholdsprodukter godt før du bruker de. For Hain gulv skal kun Hain vedlikeholdsprodukter benyttes.


Innledende rengjøring

Etter installasjon skal man passe på å fjerne alt støvet med Hains Spesialsoap. Ikke vask gulvet med bare rent vann.
Blandingsforholdet for Hain Specialsoap er 50 ml i 5 liter varmt vann. For røkt eik, lett røkt eik, blekede overflater og valnøtt skal det benyttes Hain Carebalsam ved de første rengjøringene. Lett tørking med Hain Specialsoap skal på det tidligste skje 5 dager etter installasjon.


Normal rengjøring

Normal rengjøring gjennomføres med støvsuging, kosting og mopping. All våt mopping skal gjennomføres med Hain Specialsoap. Blandingsforholdet for Hain Specialsoap er 50 ml i 5 liter varmt vann. Viktig: For å vedlikeholde oljeoverflaten av og til kan Hain Carebalsam benyttes (naturlig eller hvit) en gang i året. For ekstremt skitne gulv kan Hain Repairset benyttes. Kontakt ProsjektGulv hvis en slik prosedyre blir nødvendig.


Tips

Kontakt ProsjektGulv AS hvis gulvet ligger i et offentlig område. Fest felt dotter under møbler og bord.
Alle treprodukter trenger et romklima med en relativ fuktighet på 40-60% og en temperatur på 20-22°C. Pass på at rommet opprettholder disse verdiene. Ved en konsentrert periode med oppvarming bør luftfuktere benyttes. Hvis nivåene under denne perioden ikke er optimale kan det forårsake bevegelser i treverket. Disse bevegelsene kan gå tilbake til normalt hvis nivåene justeres tilbake i rimelig tid. På grunn av stor variasjon i inneklima i praksis kan ingen garantier eller ansvar kreves som en følge av dette. Instruksjonene i dette dokumentet skal kun ansees som anbefalte prosedyrer.


Rengjøring av verktøy

Putt kluter og svamper i vann umiddelbart etter bruk, siden faren for selvantenning eksisterer. 


Vedlikeholdsprodukter

 • Hain Specialsoap - Naturlig eller hvit. For rengjøring av oljede, voksede og såpebehandlede gulvoverflater (eller kork) innendørs).
 • Hain Carebalsam - Naturlig eller hvit. For rengjøring av oljede, voksede og såpebehandlede gulvoverflater (eller kork) innendørs).
 • Hain Repairset - For tungt brukte gulv og flekkfjerning (vannmerkert og smuss).